Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Zaškrtnutím políčka souhlasu udělujete souhlas Nadačnímu fondu Společné kroky, se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, IČO 107 71 000, zapsanému v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1925 (dále jen „Nadační fond“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával Vaše osobní údaje v rozsahu:

 • jméno a příjmení

• telefonní číslo

• e-mail

 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány za účelem navázání spolupráce s Nadačním fondem. Vaše osobní údaje budou uloženy do naší databáze zájemců o spolupráci a Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání účelu zpracování. V případě vašeho zájmu o spolupráci s Nadačním fondem budou vaše osobní údaje uloženy po dobu nezbytnou k vyřízení vaší žádosti o spolupráci, nejdéle však po dobu tří (3) let. V případě projeví zájmu o poskytnutí daru se vás snažíme kontaktovat co nejdříve po odeslání formuláře. Pokud jste projevil/a zájem o dobrovolničení, vaše osobní údaje si ukládáme do databáze dobrovolníků, které budeme v případě potřeby kontaktovat. V případě vašeho zájmu o zasílání informací o akcích konaných Nadačním fondem budeme vaše osobní údaje vést v databázi zájemců po dobu vašeho zájmu o informování o těchto akcích, nejdéle však také po dobu tří (3) let.

 3. Pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje zpracovávali, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů.  Pokud tak učiníte, nebudeme již Vaše údaje zpracovávat a nebudeme Vám zasílat další sdělení.

4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez vyplnění kontaktního formuláře by Nadační fond vaše osobní údaje nezpracovával. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu: info@spolecnekroky.cz nebo dopisu na adresu našeho sídla.

– požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

– požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

– na přenositelnost údajů, 

– v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů